Medikapharm s.r.o.

Bulharská 70
SK 821 04 Bratislava

IČO: 44683278
IČ DPH: SK2022795643

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
​IBAN: SK45 7500 0000 0040 0761 2921

Bankové spojenie pre medzinárodné prevody:
SWIFT:CEKOSKBX

  • info@medikapharm.com

HOTLINE:  0917 523 830

medikapharm
[]
1 Step 1
Meno
Telefón
SprávaSpýtajte sa nás
0 /
Previous
Next